Status: To år som fuldt remote bureau

Status: To år som fuldt remote bureau

I dette indlæg vil jeg tage dig med ind i tankerne bag at gå remote. Jeg vil dele mine erfaringerne efter at have kørt Somera 100% remote i to år og fortælle om, hvordan vi kommer til at gribe de kommende år an.

Tilbage i januar 2021 gik Somera fuld remote. Vi opsagde vores fysiske kontor i Aalborg, hvor seks medarbejdere sad, ændrede hele vores kultur fra “office-first” til “remote-first” og strømlinede virksomheden derefter. 

Allerede før 2021 var det flere år siden, jeg havde haft en hverdag på kontoret med mine medarbejdere. Tilbage i 2017 sagde jeg min lejlighed i Aalborg op og rejste rundt i verden i halvandet år, mens jeg drev Somera. Den efterfølgende tid boede jeg i København og fløj til Aalborg cirka en gang om måneden. 

Disse år har givet mig værdifuld erfaring i at drive en virksomhed remote. Jeg håber derfor, at du vil læse med og kan finde inspiration i indlægget. God læselyst! 👋🏻. 

En indflyvning til Somera og undertegnede

Somera er et content marketing bureau, hvor vi hjælper B2B- og SaaS-virksomheder med deres digitale kommunikation og content marketing. 

Bureauet startede jeg i min gymnasietid i 2013, og jeg ejer i dag fortsat 100%. Det giver mig den frihed, at jeg kan være ret ultimativ i forhold til, hvordan jeg vil drive forretningen. Heraf at lukke vores kontor og gøre virksomheden fuld remote. 

Frihed har altid været en essentiel faktor i det at være selvstændig. Da jeg endte i et hamsterhjul, hvor jeg følte mig afhængig af at skulle frem og tilbage mellem Aalborg og København hver måned, blev friheden indskrænket. Så jeg valgte i 2020 at gøre noget ved det. 

Baggrunden for at gå remote - og hvordan beslutningen blev truffet 

At gøre en virksomhed 100% remote efter at have kørt den som office-first i syv år er ikke en beslutning, der træffes over night

Men da pandemien brød ud i marts 2020, og jeg “slap” for at pendle frem og tilbage mellem Aalborg og København, mærkede jeg, hvor meget jeg nød ikke ikke at skulle tage turen.

Efter måneders snak med en tilknyttet forretningsudvikler begyndte vi at snakke om, hvordan det ideelle setup for mig ville se ud. 

“Jeg skulle ikke være afhængig af at skulle frem og tilbage mellem Aalborg og København”. 

Den beslutning føltes rigtig for mig - og det er essentielt, når du ejer 100% af forretningen. 

Vi havde to fuldtidsmedarbejdere og fire tekstforfattere på deltid siddende på vores kontor i Aalborg. 

I september 2020 overbragte jeg nyheden om, at vi lukkede kontoret i Aalborg for at flytte virksomheden til København. Her tilbød jeg vores copywriters at arbejde remote og vores to fuldtid (kvalitetschef + projektleder) at flytte til København for at starte Somera op herovre. 

Vores copywriters blev, og de fuldtidsansatte valgte forståeligt ikke at flytte til København.

Herefter blev den endelige beslutning om at gå fuldt remote vedtaget. Vi afviklede kontoret i Aalborg, fik sagt godt farvel til de medarbejdere der stoppede og ja, gik remote. 

Vigtige ændringer, som følge af remote first 

Januar 2021 blev starten på vores kapitel som 100% remote virksomhed. En transformation, der ikke kun betød, at vi ikke længere havde et kontor - men også en ændring i vores organisation. 

Ændring af organisationen

Førhen var vores organisation bygget op med:

CEO → Kvalitetschef → Projektleder → Konsulenter

Nu gik vores organisation over til at blive: 

CEO → Konsulenter

Det gjorde vi af følgende grunde: 

 • Kvalitetschefen og projektlederen var stoppet 
 • Jeg ville revurdere alle processer og skulle derfor mærke dem på egen krop
 • Jeg ville have en mere direkte kommunikation mellem kunde og konsulent 
 • Større ejerskab hos den enkelte over sine projekter

Denne transition gik overraskende godt og skyldes i høj grad, at størstedelen af medarbejderne havde været hos os i en årrække allerede. 

Efter halvandet år med det setup oplevede jeg, at for meget havnede på mit bord -og vigtige opgaver blev som konsekvens heraf ikke prioriteret. 

Derfor forfremmede jeg Jakob, der har været hos os siden 2015 til partner og COO. Og vores organisation ser nu ud som følger: 

CEO → COO → Konsulenter

Det har medført følgende positive ændringer: 

 • Den daglige ledelse og kommunikation varetages og prioriteres af Jakob
 • Marketing, salg, branding og forretningsudvikling varetages og prioriteres af mig 
 • Folk tvinges i højere grad til at finde løsninger selv fremfor at spørge mig
 • Den daglige støtte er som en defineret arbejdsopgave for Jakob

Endnu skarpere intern wiki

For tre år siden satte vi os for at dokumentere alt i forretnignen i et fælles “Notion”. Dette blev gennemarbejdet langt mere omhyggeligt, sådan der ikke kunne være tvivl om nogle interne retningslinjer eller arbejdsgange. 

Vi har klart defineret: 

 • Ferieregler
 • Ugentlige møder 
 • Kommunikation med kunder 
 • Arbejdstider
 • Barselsregler 
 • Barnets første sygedag

… og alle andre spørgsmål, man som medarbejder kan sidde med til dagligt. Det giver en kæmpe ro for alle, at vi har det nedskrevet og nemt tilgængeligt. 

Større ændringer i vores arbejdsgang

Daily stand ups

Under pandemien indførte vi “daily stand up”. Her melder alle ind, hvad de vil arbejde på i løbet af dagen - og hvad de nåede den foregående dag. 

Det giver alle et indblik i, hvad vi hver især arbejder på. 

Weekly business review:

Hver onsdag samles vi til 30 minutters business review.

Her gennemgås følgende: 

 • Status på vores kundeprojekter
 • Nyheder generelt i virksomheden
 • Status på salg 
 • Status på marketing 
 • Generelle udfordringer og spørgsmål vendes i plenum
 • Weekly social chat:

Der går noget socialt tabt, når man går remote ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det. Det er jeg afklaret med. 

Men det har gjort underværker for os at mødes 30-45 minutter hver mandag på Google Meet til en god omgang sludder og sladder. Det er for alle, der har lyst, og vi snakker om alt fra, hvorvidt Coldplay er overvurderet (ja) til, hvordan det går med de små derhjemme. 

Et frirum, hvor folk snakker uformelt sammen. 

Fysiske meetups engang i kvartalet:

En gang i kvartalet mødes hele organisationen fysisk. Dette var desværre ikke muligt under pandemien

Her har vi haft workshops, sommerfester, julefrokoster og strategidage. Typisk et mix af 30% fagligt og 70% social. 

En gang i kvartalet er den optimale kadence for os. 

Hyppige 1-to-1’s: 

Da Jakob blev COO i sommeren 2022 implementerede vi ugentlige 1-to-1’s. Her snakker vi ugentligt sammen med alle medarbejdere og skaber et rum, hvor vi kan: 

 • vende udfordringer med aktuelle projekter
 • lufte frustrationer eller mindre spørgsmål 
 • sikre, at vi får en finger på pulsen i forhold til den enkelte medarbejder 

Ligeledes kører vi en månedlig trivselssamtale med alle medarbejdere og en udviklingssamtale hvert halve år.   

Månedlig trivselsundersøgelse: 

Hver måned foretager vi en trivselsundersøgelse via Zoios. 

Det giver os en indikation af, hvordan det går i organisationen, hvad vi skal være opmærksomme på, og hvor vi skal løfte os. 

Fra vores månedlige trivselsmåling

… men hvad med kulturen? 

Når jeg fortæller, at Somera er remotevirksomhed, er dette i 9/10 tilfælde det første spørgsmål, jeg får. 

Hvad med kulturen? 

Så ja, hvad med den? 

Ordet kultur er latin og betyder “det dyrkede”  (..)” (wikipedia)

Spørger du mig, har vores kultur aldrig været stærkere. 

Hos Somera har vi en kultur, hvor: 

 • der kan arbejdes hvor og hvornår man vil
 • hvor fritid og familieliv prioriteres 
 • hvor frihed vægtes højere end fredagsbaren
 • hvor alle tager ansvar for deres egne projekte

Alt vi gør er vi nødt til at gøre overlagt. Det er en af de store styrker og svagheder ved at være en remote virksomhed. Meget lidt sker organisk og må derfor dyrkes

Da vi havde et kontor i Aalborg, tog jeg kulturen for givet, fordi jeg antog, at det hele skete organisk. Derfor tillagde jeg det ikke meget tanke. 

Klart. Vores kultur er ikke den samme, som hvis vi sad 10 mand på et kontor sammen. Og det er også okay. 

De største wins ved at gå fuldt remote 

Her to år efter første arbejdsdag som fuldt remote virksomhed er der mange succeser at se tilbage på. 

En forretning på egne præmisser 

Vigtigst og mest mærkbart er, at jeg nu driver Somera 100% som den virksomhed, jeg vil. 

Førhen følte jeg mig som en imposter, der prøvede at gøre, hvad alle andre gjorde. Nu gør jeg tingene, som jeg ønsker at gøre det. 

Det har affødt: 

 • en langt stærkere virksomhedsidentitet 
 • et langt stærkere brand 
 • en ro i at drive en forretning på egne præmisser
 • en vished om, at tingene sagtens kan se anderledes ud igen om to år 

Færre forstyrrelser (øget produktivitet)

“Jeg arbejder hjemmefra i dag, fordi jeg har en vigtig opgave, jeg skal have færdiggjort.” 

Den sætning gik igen på vores kontor - og også det kontor jeg sidder på i dag. 

Er det ikke ironisk? 

At man sidder hjemme, når man vil arbejde og tager på kontoret, når man vil være social.

Min oplevelse er, at vi oplever langt færre forstyrrelser, når vi arbejder remote, end når vi sidder sammen. 

Jeg er selv en synder. Jeg elsker at forstyrre mine kolleger for at sige noget sjovt, vende en god idé eller få deres input. 

Det er langt nemmere at lukke ned for, når du ikke sidder i samme lokale.

Langt mere fleksible arbejdstider 

Jeg er dårlig til at koncentrere mig 9-17. Det er mange af mine kollegaer også. Men alligevel var det kutyme, at vi alle mødte ind nogenlunde samme tid og gik samme tid. 

Selvom det stod alle frit for at “flekse”. 

Når vi arbejder remote, er der ikke det kulturelle pres, hvor man føler, at man forlader arbejdspladsen, hvis man holder fri midt på dagen og arbejder igen om aftenen eller i weekenden. 

Det gør, at vi er langt bedre til: 

 • At arbejde, når vi er koncentreret 
 • Kan prioritere børn, hund og fritidsinteresser 
 • Ikke bruger lige så mange timer på at stirre ind i en skærm, fordi vi skal klokke de sidste par timer 

De største ulemper ved at drive en remote virksomhed 

At gå remote har selvfølgelig også sine ulemper. Færre end jeg havde regnet med, men omend væsentlige ulemper. Her er de mest markante.

Det sociale 

Det mest mærkbare er det sociale, når man er remote. Ligegyldigt hvor meget vi gør for at facilitere ugentlige social chats, meetups og fester, er det klart, at det fylder mindre, end hvis vi sad på kontor sammen. 

Det er et væsentligt trade off, man skal kunne affinde sig med. 

Til at veje op for det sidder jeg selv i et kontorfællesskab, og det samme har alle medarbejdere mulighed for. 

Mangel på kreativitet og hinandens energi 

At jamme på Google Hangout er bare ikke det samme som at sidde sammen i et rum. Det er klart. Når vi har kreative processer og skal finde på idéer, savner jeg at have alle samlet på en fysisk lokation. 

Evnen til at fejre sammen

Det punkt vi har haft allersværeste ved at “knække”. Evnen til at fejre sammen. Når en kunde roser os. Når vi lander et fedt projekt. Når vi slår omsætningsrekord.

Det er bare ikke det samme, som hvis man sidder sammen. 

Evnen til at fange de skjulte signaler 

Når du sidder på kontor med dine kolleger, kan du nemmere afkode deres kropssprog og energi. Både hvis de er glade og sprængfyldt med energi, eller det modsatte er tilfældet. 

Det er sværere som remote. De fleste kan hanke op i sig selv og være “på” til et halv times møde. Det kræver derfor større tillid og kommunikation at være ærlig, når noget trykker. Privat såvel som arbejdsmæssigt.

Someras udvikling i de to år som remote

Dette indlæg handler ikke om at overbevise andre om at gå remote, men mere at vise vejen. 

Så lad mig give et indblik i, hvordan det er gået Somera som forretning de seneste to år.

* 2020 var et ekstraordinært dårligt år grundet covid, hvor 50% af vores omsætning var væk i fire måneder og så langsomt bevægede sig tilbage på et mere stabilt niveau. 

**Det er værd at bemærke, at vores overskud og overskudsgrad er mindre end 2021. Her spiller to større faktorer ind. 1. Jeg gav mig selv en markant lønforhøjelse (mange år for sent). Dertil indførte jeg overskudsdeling i 2022. Dermed gav vi 10% af overskuddet for 2021/22 til medarbejderne. Dette trækker også overskuddet for 2022 ned.

Jeg ønsker at være transparent med vores forretning. 2023 ser ud til at blive tough, så kan vi vækste på toplinjen og ramme et overskud tæt på eller lidt over 2022, er jeg lykkelig. 

Fokus for de næste år

Hvor 2021 var et “eksperiment”, hvor vi skulle finde ben at stå på, blev 2022 et konsolideringsår, hvor vi fik banket alt på plads. 

2023 bliver et år, hvor vi går all in på at gøre vores produkt endnu bedre, arbejder mere med opkvalificering af Somera og lægger langt flere kræfter i at markedsføre os som et internationalt content marketing bureau.

I 2022 blev der lagt energi i at få styr på organisationen og dag-til-dag drift. I 2023 investerer vi mere i at komme op i helikopteren. 

Fokus for mig er at udnytte den frihed, jeg har foræret mig selv i endnu højere grad. Være bedre til at rive en dag ud af kalenderen, når jeg har behov for det. 

Løbe en tur midt på dagen, hvis jeg føler for det. Skære endnu flere møder fra og fokusere langt mere på effektive timer end mange timer. 

Konklusion

At gå fuldt remote er den bedste beslutning, jeg har truffet i forretningsøjemed for Somera - og for mig selv. 

Vi har løftet forretningen, jeg har fået en større arbejdsglæde, og jeg ville ikke gøre det på en anden måde. 

Savner jeg at sidde på kontor med mine kolleger? Ja, bestemt! Der er dage, hvor jeg ville ønske, jeg kunne møde ind og være sammen med mine kolleger. 

Men der er langt flere dage, hvor jeg er lykkelig for, at vi er remote. 

Jeg håber, at du fik noget ud af indlægget. Skriv endelig, hvis du har spørgsmål. 

FAQ: 

 • Har I så ikke et kontor?
  Jo. Jeg sidder på et kontor i København med min kollega Emil. Jakob sidder på Coworking Plus i Odense, Margit har et kontor i Aalborg og alle andre medarbejdere, der ønsker at sidde på et kontor, får mulighed for det.
 • Hvad så med kulturen?
  Scroll op :-).

 • Synes du, at remote er bedre end kontor?
  Nææ. For mig er det. For andre bestemt ikke. 
 • Hvordan opretholder I det sociale?
  - Det sociale er det klart sværeste. Vi arbejder sammen på projekter hver dag. Mødes flere gange årligt. Taler sammen hele teamet flere gange om ugen og har vores social chat.
 • Er der krav til arbejdstid og arbejdsplads?
  - Alle medarbejdere er ansatte som funktionærer og har en aftalt arbejdstid i deres kontrakt. Hvor de arbejder og hvornår de lægger de timer, blander jeg mig ikke i, så længe de performer på deres kunder.
 • Hvordan sørger I for at videndele med hinanden?
  Vi kører løbende feedback sessions, undervisningsdage og eksterne oplægsholdere ind.